Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Koniec sprawozdań w formie papierowej

Sprawozdania finansowe do KRS mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Od 15 marca 2018 roku obowiązkiem każdego właściciela firmy wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, jest dostarczanie dokumentów finansowych do RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - teleinformatycznego systemu, który udostępnił‚ Minister Sprawiedliwości.
Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną nie obliguje przedsiębiorcy do składania żadnych wniosków i uiszczania opłat. Konieczne jest podpisanie zgłoszenia przez co najmniej jedną osobę z uprawnieniami do reprezentowania podmiotu. Można tego dokonać za pomocą podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP, bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Kiedy zgłoszenie zostanie odrzucone, spółka ma prawo do złożenia wniosku KRS Z30, jednakże tylko i wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego.
Taki wniosek podlega opłacie w kwocie 140 zł.
W tym przypadku także potrzebny jest podpis potwierdzony zaufanym profilem ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek KRS Z30 lub załącznik KRS-ZN w formie papierowej, wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych nie zostanie dokonany, a tym samym spółka nie wypełni obowiązku złożenia dokumentów finansowych.

02.10.2018 r.

powrót