Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Przesunięcie obowiązku wdrożenia KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur)

Ministerstwo Finansów przesuwa termin wdrożenia systemu KSeF

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur miało być obowiązkowe dla czynnych podatników VAT już od 1 lipca 2024 r., a w późniejszym okresie również dla firm zwolnionych z VAT (od 1 stycznia 2025 r.).

W takcie spotkania prasowego Minister Finansów zapowiedział jednak, że z uwagi na krytyczne błędy jakie wykryto...

27.01.2024 r.

Czytaj więcej na ten temat: Przesunięcie obowiązku wdrożenia KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur)

Wzrost obciążeń fiskalnych

Zapowiadane korzystne zmiany, które mają się pojawić w ramach tzw. "Polskiego Ładu" zwiększą ponoszone wydatki przedsiębiorców

Zmiany w systemie podatkowym oraz ubezpieczeniach są przedstawiane w mediach jako zmiany korzystne dla przedsiębiorców (zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania, podwyższenie kwoty granicznej pierwszego progu podatkowego).

Niestety znacznie mniej się mówi o dodatkowych obciążeniach, które zostaną równolegle wprowadzone.

Są to m.in.:
- zakaz odliczania części składki zdrowotnej od...

18.05.2021 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wzrost obciążeń fiskalnych

Zmiany personalne w spółce nie wymagają opłaty

Dokonanie zmian personalnych w spółce osobowej nie podlega PCC

Jedną z form dokonania zmian personalnych w spółce osobowej jest dokonanie przeniesienia ogółu praw i obowiązków. Nabycie takie następuje na podstawie art. 10 kodeksu spółek handlowych. Umowa taka nie mieści się w – zamkniętym – katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
Takie stanowisko wynika z interpretacji KIS...

29.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zmiany personalne w spółce nie wymagają opłaty

Bezpłatne noclegi dla pracowników

Zapewnienie zakwaterowania pracownikom może stanowić dla nich przychód z nieodpłatnego świadczenia

Zapewnienie pracownikowi bezpłatnego noclegu w miejscowości, do której zostanie on oddelegowany do wykonywania pracy mimo braku takiego obowiązku nałożonego prawem będzie stanowiło dla tego pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.
Jeśli jednak pracownik zamieszkuje w miejscu poza miejscowością, w której mieści się zakład pracy, a pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to wartość noclegu...

25.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Bezpłatne noclegi dla pracowników

Nowe obowiązki firm wynikające z JPK_V7

Wprowadzenie nowych JPK_V7 nakłada nowe obowiązki na firmy i księgowych.

Od października 2020r. dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K oraz pliki JPK_VAT zostaną zastąpione jednym, nowym plikiem JPK_V7 / JPK_V7K.
Oprócz połączenia tych dwóch struktur do nowych plików dodawanych jest szereg nowych informacji, których wykazywanie jest obowiązkowe. Zwiększy to ilość pracy do wykonania przez firmy (np. podawanie specjalnych kodów dla poszczególnych pozycji faktur sprzedażowych) jak i przez księgowych (podawania...

23.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Nowe obowiązki firm wynikające z JPK_V7

Sprowadzasz samochód, pomyśl o podatkach

Ustawa o VAT nie wprowadza dodatkowych uregulowań odnośnie nabycia samochodów, ale...

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera uregulowania dotyczące nabycia wewnątrzwspólnotowego innych niż nowe środków transportu, które na terytorium Polski przeznaczone są do odsprzedaży.
Dotyczy to wszystkich podmiotów, również tych, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży samochodów osobowych i które po nabyciu rejestrują je na terytorium Polski.
Podmioty te mają również obowiązek zapłaty podatku na...

21.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Sprowadzasz samochód, pomyśl o podatkach

Jak prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

Nie każda działalność wymaga rejestracji w CEiDG. Istnieją jednak pewne warunki/przepisy, o których trzeba pamiętać.

Zgodnie z art.5 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców możliwe jest prowadzenie drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne. Dotyczy to np. dorywczego handlu czy okazjonalnego świadczenia usług.
Zgodnie z powołanym przepisem działalnością gospodarczą jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną, z której przychód (należny) nie przekracza w żadnym miesiącu jej prowadzenia 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem,...

18.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Jak prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

Oznaczenie o MPP na wszystkich fakturach

Umieszczenie adnotacji „Mechanizm Podzielonej Płatności” na każdej fakturze jest dość powszechną praktyką. Ale czy oby na pewno słuszną?

Sytuacje, kiedy na fakturze powinny być umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zostały określone w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług. Nie można zatem uznać, że prawidłowe jest wpisywanie tej adnotacji na wszystkich wystawianych fakturach niezależnie od tego czy podlegają one MPP czy też nie.
Jednak w swojej interpretacji (01110KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO)...

15.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Oznaczenie o MPP na wszystkich fakturach

Prosta spółka akcyjna

Opóźniono stworzenie prostych spółek akcyjnych

Prosta spółka akcyjna miała łączyć cechy spółki z o.o. (relatywnie proste i tanie założenie, funkcjonowanie i likwidacja) z zaletami spółki akcyjnej (duża dowolność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania, szybka rejestracja elektroniczna, brak bariery finansowej rozpoczęcia działalności - 1 PLN kapitału na start, przydział akcji za pracę oraz usługi).
Pierwotny termin wejścia w życie regulacji...

10.06.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Prosta spółka akcyjna

Wpłacanie podatku u źródła

Podatek u źródła pobrany przez płatnika jest wpłacany na jego mikrorachunek.

Art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wskazuje jako właściwy urząd do zapłaty podatku u źródła rachunek US właściwy dla podatnika (a nie płatnika). W sytuacji takiej teoretycznie trzeba byłoby ustalać właściwe mikrorachunki dla poszczególnych podatników.
Na szczęście MF potwierdziło, iż nie ma takiej potrzeby a właściwym postępowaniem będzie wpłacenie całości...

08.06.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wpłacanie podatku u źródła

Rozliczanie kwartalne VAT po wznowieniu działalności

Po wznowieniu zawieszonej działalności nadal można rozliczać VAT kwartalnie.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na okres ponad 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT z urzędu.
Po wznowieniu działalności przedsiębiorca automatycznie winien zostać zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.
Zgodnie z art.99 ust.3a pkt 1 ustawy VAT podatnicy rejestrowani jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy (począwszy od miesiąca rejestracji)...

11.05.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Rozliczanie kwartalne VAT po wznowieniu działalności

Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do 9% podatku

Po przekroczeniu limitu przychodów uprawniających do opłacania podatku w wysokości 9% nie ma obowiązku dopłacania podatku.

Podmioty rozpoczynające działalność, a także podmioty, których przychód z działalności nie przekroczył 1,2 mln euro są uprawnione do stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.
W roku 2019 w przypadku przekroczenia tego limitu obrotów, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przekroczenia limitu, zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych winny być naliczane według...

04.11.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do 9% podatku

Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy nie ograniczają liczby pojazdów wykorzystywanych w działalności.

Jedynym warunkiem uprawniającym do uznania poniesionych kosztów na nabycie i użytkowanie w jednoosobowej działalności gospodarczej np. samochodów osobowych jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystaniem tego składnika majątku, a osiąganymi przychodami.
Stąd też nie ma innych prawnych ograniczeń do zakupu i użytkowania więcej niż jednego samochodu.
Niemniej pamiętać należy o fakcie, iż udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy uzyskanymi przychodami...

31.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Opłata recyklingowa

Zmiana zasad rozliczania i dokumentowania opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa pobierana jest między innymi od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wyjątkiem są tutaj tylko bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, które są wymagane ze względów higienicznych lub stanowią podstawowe opakowanie dla żywności luzem, gdy pomaga to zapobiegać marnowaniu żywności.
Stawka opłaty wynosi obecnie 0,20 zł za reklamówkę. Firma może od klienta pobierać tę...

30.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opłata recyklingowa

Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

Od 01.09.2019r. wzrosły stawki wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w formie nauki zawodu.

Młodocianemu (który ukończył 15 lat i nie ukończyÅ‚ 18 lat) pracodawca może zaoferować dwa rodzaje umów o pracę w celu przygotowania zawodowego tj. naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
Minimalne stawki wynagrodzeń młodocianych ustalane są jako procent kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Stawki te w przypadku młodocianych wykonujących pracę w formie nauki zawodu wzrosły od dnia...

28.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności zastępuje odwrotne obciążenie

Od 01.11.2019r. wchodzą w życie przepisy dotyczące "mechanizmu podzielonej płatności".
Mechanizm ten polega na dokonywaniu płatności za nabywane towary lub usługi na dwa różne konta sprzedawcy. Kwota netto z faktury przelewana jest na konto podstawowe sprzedawcy, a kwota podatku VAT na tzw. "rachunek VAT".
Możliwość takiego dokonywania płatności istniała już wcześniej, niemniej od 01.11.2019r. będzie ona obowiązkowa...

26.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

Refundacja kosztów pracy młodocianych

Od sierpnia 2019 pracodawca ma możliwość zmiany refundacji z tytułu zatrudnienia młodocianego

W ramach pomocy de minimis pracodawca może uzyskać od Ochotniczych Hufców Pracy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia młodocianych wraz ze składkami na ubezpieczenie.
Refundację można uzyskać za liczbę młodocianych nie przekraczającą trzykrotności liczby zatrudnionych (nie będących młodocianymi) na czas nieokreślony, w przeliczeniu na pełne etaty.
Po dniu 01.08.2019r. w przypadku umów o refundację, pracodawca może wystąpić do...

25.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Refundacja kosztów pracy młodocianych

Zmiana kwot wolnych od potrąceń

W przypadku pracowników korzystających z "zerowego PIT" inne są kwoty wolne od zajęć komorniczych.

Co do zasady wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca wynagrodzeniu minimalnemu netto.
Kwotę tą należy określić każdorazowo również w przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i którzy korzystają z "zerowego PIT".
Przykładowo, kwota bazowa wolna od potrąceń (czyli 100% minimalnej kwoty netto) wynosi w sierpniu i we wrześniu 2019 1.766,78 złotych.

23.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zmiana kwot wolnych od potrąceń

Danina solidarnościowa

Pojawił się dodatkowy podatek od osób fizycznych

W roku 2020 (do dnia 20.04.2020r.) po raz pierwszy będzie się składać i opłacać tak zwaną "daninę solidarnościową".
Jest to nic innego, jak dodatkowy, 4% podatek pobierany od dochodów osób fizycznych przekraczających w roku podatkowym 1 mln złotych.
Podstawą obliczenia dochodu w przypadku tego podatku jest suma dochodów (z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich, działalności gospodarczej, niektórych zysków...

21.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Danina solidarnościowa

Warianty podpisów elektronicznych

Podpisując elektronicznie dokumenty można wybrać wariant składania podpisu.

Podpis elektroniczny może być złożony w jednym z trzech wariantów.
Podpis zewnętrzny, to podpis w którym powstaje dodatkowy plik z podpisem. Aby go użyć należy wtedy przesłać zarówno plik podpisywany, jak i plik podpisu.
Plik podpisu z reguły ma rozszerzenie XAdES.
Podpis otaczający - to podpis w wypadku którego nowo powstały plik z podpisem (w formacie XAdES) zawiera...

18.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Warianty podpisów elektronicznych

Podpis osobisty pod sprawozdaniem finansowym

Ma być możliwe podpisanie sprawozdania za pomocą e-dowodu.

Od 01.01.2020r. ma być możliwe podpisywanie sprawozdania podpisem osobistym.
Jest to trzeci - obok podpisu kwalifikowanego i podpisu zaufanego - rodzaj podpisu, który może być wykorzystywany w kontaktach z urzędami.
Podpis osobisty jest umieszczany na nowych dowodach osobistych. Aby móc z niego korzystać, należy podczas jego odbierania uaktywnić warstwę elektroniczną dowodu.
Dodatkowo będzie również konieczne zakupienie i zainstalowanie...

16.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Podpis osobisty pod sprawozdaniem finansowym

Złożone schematy podatkowe

Należy pamiętać, że schematy podatkowe mogą składać się z kilku uzgodnień, które pojedynczo schematami podatkowymi nie są.

Zgodnie z przepisami, schemat podatkowy jest uzgodnieniem zawartym pomiędzy podmiotami. O ich cechach szczególnych i warunkach pisaliśmy w poprzednich informacjach.
Pamiętać jednak należy, iż nawet jeśli poszczególne uzgodnienia nie stanowią schematu podatkowego zgodnie z zaprezentowanymi kryteriami, o tyle mogą być elementami składowymi, które w całości schemat podatkowy będą już stanowić.
Tak więc dla oceny, czy dane porozumienia...

14.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Złożone schematy podatkowe

Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

Raportowaniu podlegają również transakcje podlegające definicji schematów podatkowych.

Zgodnie z ordynacją podatkową schematem podatkowym jest uzgodnienie, które:

Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem innym niż odniesienie korzyści...

11.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Nie każda transakcja z powiązanym podmiotem zagranicznym stanowi schemat podatkowy.

Transgranicznym schematem podatkowym zgodnie z ordynacją podatkową nazywamy uzgodnienie, które:

Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem...

09.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie u swojego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego można nie płacić ZUS.

Co do zasady składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczane są od przychodów ze stosunku pracy.
W przypadku zatrudnienie się u swojego pracodawcy równolegle na umowę zlecenie, również przychody z tej ostatniej podlegają pełnym składkom na ZUS.
Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. W sytuacji tej pracownik nie podlega ubezpieczeniom ze stosunku...

07.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Przejazdy pracownika taksówkami na zlecenie pracodawcy nie podlegają opodatkowaniu.

Dla wykonania obowiązków służbowych pracownicy niekiedy muszą skorzystać z usług taksówek (np. przy wykonywaniu obowiązków od wczesnego poranka czy do późna w nocy, albo w przypadku nagłych zdarzeń w zakładzie pracy).
Aby zapewnić odpowiednio szybki czas reakcji pracownicy korzystają wtedy z przejazdów taksówkami. Powstała wątpliwość, czy odbywane na koszt pracodawcy takie podróże, stanowią dla pracownika przychód,...

04.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

Urlop wypoczynkowy oblicza się proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu.

W przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat mają oni - zależnie od stażu pracy - prawo do 20 lub 26 dni urlopu.
W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat należy dokonać określonych przeliczeń. Przyjmuje się w nich, że każdy rozpoczęty miesiąc stanowi 1/12 przysługującego za cały rok urlopu, po czym określa się część etatu za który...

03.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

Szkolenia BHP przy zmianie pracy

Wstępne szkolenie BHP zawsze będzie konieczne.

W przypadku, gdy pracownik zmienia miejsce pracy ale jest zatrudniony na takim samym stanowisku u nowego pracodawcy, nadal podlega obowiązkowemu szkoleniu wstępnemu.
Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.
Instruktaż ogólny, trwający co najmniej 2 godziny, obejmuje zapoznanie z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy, ustawowymi zasadami BHP oraz udzielaniem pierwszej...

01.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Szkolenia BHP przy zmianie pracy

Opieka nad dzieckiem w szpitalu

Nawet w przypadku pobytu chorego dziecka w szpitalu, rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie zwolnionej od wykonywania pracy z uwagi na konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny.

Przysługuje on pod warunkiem, że nie został wyczerpany roczny limit dni, za które przysługuje zasiłek (60 dni) oraz że w tym samym czasie opieki nie sprawuje inny członek rodziny.
Dotychczas ZUS przyjmował, iż w przypadku pobytu np. dziecka w...

29.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opieka nad dzieckiem w szpitalu

Zasiłek chorobowy z umowy o pracę i umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia zawartej równolegle z umową o pracę nie zawsze zasiłek chorobowy wypłacany będzie od obu

Wynagrodzenie stanowiące podstawę do naliczenia zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.
Generalnie do tak obliczanej podstawy powinno dodawać się również wynagrodzenie z równocześnie świadczonej umowy o pracę.
Niestety zasada ta ma pewien haczyk. Otóż, aby wynagrodzenie z umowy zlecenia mogło być wliczone do...

26.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zasiłek chorobowy z umowy o pracę i umowy zlecenia

Biała lista podatników

Brak weryfikacji konta bankowego kontrahenta spowoduje konsekwencje podatkowe

Od 01.09.2019r. obowiązuje tzw. "biała lista" Ministerstwa Finansów.
Ma ona znaczenie przy dokonywaniu płatności powyżej 15.000 złotych brutto. Otóż każdorazowo przed dokonaniem na rzecz kontrahenta płatności we wspomnianej wysokości, należy na ww. liście zweryfikować, czy rachunek podany przez kontrahenta na fakturze, znajduje się na liście MF.
Dla uniknięcia potencjalnych problemów, sprawdzenia należy dokonywać każdorazowo bezpośrednio przed dokonaniem...

06.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Biała lista podatników

Koszty transportu przy Allegro Smart

Koszty transportu wykazane na fakturach objętych systemem Allegro Smart nie są kosztem uzyskania przychodu

Pakiet Allegro Smart polega na wykupieniu pakietu przesyłek do wykorzystania bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu.
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to na otrzymanych wraz z towarem fakturach ujęty jest koszt transportu.
Kosztu tego firma korzystająca z pakietu Allegro Smart nie ponosi.
Jako, że koszt ten nie jest poniesiony fizycznie przez podmiot dokonujący zakupu, nie stanowi on dla niego...

04.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koszty transportu przy Allegro Smart

Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

Materiały zużyte przy świadczeniu usług medycznych i weterynaryjnych są zakupem towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W ostatnim okresie nastąpiła zmiana stanowiska organów podatkowych odnośnie ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów materiałów zużywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych i medycznych.
Do tej pory organy podatkowe stały na stanowisku, iż w kolumnie "zakup towarów i materiałów" winno ujmować się tylko te zakupy, które służą dalszej odsprzedaży. Natomiast te, które są zużywane do wykonania...

02.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

Sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki

Przekształcona w trakcie roku spółka składa dwa sprawozdania finansowe

Spółka może w trakcie roku zmienić swoją formę prawną. Ustawa o rachunkowości nakłada w sytuacji takiej obowiązek zamknięcia ksiąg spółki przekształcanej na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i ich otworzenia w dniu powstania spółki po przekształceniu.
Oznacza to, że firma sporządza w danym roku dwa sprawozdania finansowe.
Ustawa o rachunkowości przewiduje wyjątki od tej reguły. Otóż można...

30.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki

PCC od hipoteki

Od umowy hipoteki opłaca się PCC

Hipoteka jest uregulowana w ustawie z dnia 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece.
Polega ona na zabezpieczeniu wierzytelności (w tym wierzytelności przyszłej) na nieruchomości. Wierzyciel może w tym przypadku dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.
Stawka PCC od hipoteki nie jest uzależniona od...

28.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: PCC od hipoteki

Podatek u źródła zaliczany do kosztów

W niektórych przypadkach podatek u źródła zapłacony przez polski podmiot może być dla niego kosztem uzyskania przychodów

Generalną zasadą jest, że podatek dochodowy nie jest kosztem uzyskania przychodów. Inaczej wygląda niekiedy sytuacja w przypadku podatku dochodowego pobieranego u źródła.

Podatek ten winien być potrącony z zagranicznej faktury zakupowej i zapłacony w Polsce, o ile kontrahent nie przedstawi certyfikatu rezydencji podatkowej, co umożliwi rozliczenie podatku dochodowego w formie przewidzianej w umowach o unikaniu...

26.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Podatek u źródła zaliczany do kosztów

Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

Fakturę za usługi ciągłe i usługi świadczone w sposób ciągły można wystawiać do 15 dnia następnego miesiąca

Zgodnie z ostatnimi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli dla powtarzających się świadczeń kontrahenci ustalili terminy rozliczeń, to momentem wykonania usługi będzie upływ okresu, za który ma nastąpi płatność.
Można w ten sposób opodatkować nie tylko usługi ciągłe, ale również usługi świadczone w sposób ciągły.
Faktura winna być wystawiona (zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów...

23.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

Usługi świadczone w sposób ciągły można opodatkować tak, jak usługi ciągłe

Istnieje różnica pomiędzy usługami ciągłymi i usługami świadczonymi w sposób ciągły.
Przykładem tych pierwszych są usługi, które są realizowane nieustannie, jak usługi najmu, usługi telekomunikacyjne, dostarczanie energii, dzierżawy czy przechowywanie mienia.
Inaczej wygląda sytuacja, kiedy usługi są świadczone w sposób ciągły, ale daje się wyodrębnić moment zaczęcia i zakończenia świadczenia. Przykładem tego może być stałe wykonywanie usług...

21.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

Wprowadzenie do majątku firmy używanych środków trwałych

Samodzielnej wyceny wartości wnoszonego majątku prywatnego można dokonać tylko wyjątkowo

Wnosząc do firmy używane składniki majątkowe napotyka się problem określenia ich wartości.
Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową uważa się cenę nabycia.
Jeśli nie można w ten sposób ustalić tej wartości, to zgodnie z ust. 8 wspomnianego artykułu, wartość początkową środka trwałego określa się na...

19.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wprowadzenie do majątku firmy używanych środków trwałych

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

Organy podatkowe uznają, że działalność gospodarcza może być rozpoczęta przed jej rejestracją.

Co do zasady podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, o ile przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej przez nich działalności w roku podatkowym 200.000 złotych.
Podstawowe znaczenia ma zatem ustalenie okresu prowadzenia działalności. Zwykle za początek okresu działalności uznaje się datę podaną podczas rejestracji...

16.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

Nie można anulować faktury wystawionej do zaliczki, nawet jeśli ta nie została wpłacona

Otrzymanie zaliczki, co do zasady, powoduje obowiązek wystawienia faktury VAT.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których faktura na zaliczkę wystawiana jest jeszcze przed otrzymaniem wpłaty.
Przepis art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje bowiem, iż faktury dokumentujące zaliczkę mogą być wystawione nie wcześniej niż 30 dnia przed jej otrzymaniem.
Strony mogą...

14.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Zapewnienie pracownikom z zagranicy mieszkania jest opodatkowane PDOF

Obecnie często obcokrajowcy zatrudniani są w polskich firmach. Niejednokrotnie zdarza się, że polski pracodawca zapewnia tym pracownikom darmowe zakwaterowanie.
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że udostępnione kwatery nie służą pracownikom do wykonaniu pracy, lecz służą ich osobistym potrzebom.
Tym samym stanowią dla nich nieodpłatne świadczenie poprzez fakt, iż nie są oni zobowiązani pokrywać wydatków własnego zakwaterowania.
Tak więc...

12.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Wynagrodzenia udziałowca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, jeśli nie pełni on żadnej roli w firmie

Zgodnie przepisami wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Przepis ten jednak nie będzie obowiązywać, jeśli świadczenie nie będzie jednostronne. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy wspólnik na rzecz którego wypłacane są świadczenia, będzie wykonywał na rzecz spółki pracę, np. jako osoba wchodząca w skład jej zarządu.
Tak więc...

07.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki firmy na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są kosztem uzyskania przychodów

Firmy często dokonują zakupu pakietów medycznych dla swoich pracowników i ich rodzin. Powstaje wtedy wątpliwość, czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Jako, że tego typu świadczenia pozwalają na otrzymanie w krótszym czasie opieki medycznej, przyczyniają się tym samym do minimalizacji kosztów nieobecności w pracy oraz wzrostu motywacji pracowników. Przekłada się to na większe...

05.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Pakiety medyczne dla pracowników

Zbiorcze deklaracje na PCC

Istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na PCC

Od 01.07.2019r. w przypadku dokonania co najmniej 3 transakcji istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC-4 i zbiorczego uregulowania podatku.
Deklarację tą składa się w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
Warunkiem skorzystania z tej metody przy umowach pożyczki, sprzedaży rzeczy ruchomych (o wartości powyżej 1.000 złotych) oraz sprzedaży praw majątkowych, jest dokonanie co najmniej 3 transakcji w...

29.07.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zbiorcze deklaracje na PCC

Waluty wirtualne

Obrót kryptowalutami nadal zwolniony z PCC

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że waluty wirtualne stanowią prawa majątkowe. Tym samym ich zakup i sprzedaż powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (1%).
Niemniej rozwiązanie to budzi kontrowersje, stąd MF wydało rozporządzenie, w myśl którego od 13.07.2018r. do końca czerwca 2019r. obrót kryptowalutami podlegał zaniechaniu poboru podatku. Termin ten został jednak przedłużony do końca...

22.07.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Waluty wirtualne

Twój PIT rozliczy Urząd Skarbowy

Od 2019 Twój PIT może rozliczyć Urząd Skarbowy.

Roczne rozliczenie podatku dla większości z nas nie będzie już kłopotem, ponieważ wszystkim zajmie się Urząd Skarbowy.
Od 2019 weszło w życie udogodnienie dla każdego, kto powinien złożyć zeznania:

Krajowa Administracja Skarbowa będzie...

19.01.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Twój PIT rozliczy Urząd Skarbowy

Opodatkowanie najmu ryczałtem

Od 2019 nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia wyboru formy opodatkowania dla najmu.

Począwszy od 2019 nie ma już obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania dochodów z najmu (prywatnego) w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
Wyboru tego dokonuje się obecnie przez dokonanie pierwszej wpłaty na ryczałt.
Jeśli natomiast pierwszy przychód z najmu powstanie w grudniu (obowiązek zapłaty podatku w styczniu) to dokonanie wyboru opodatkowania ryczałtem nastąpi automatycznie poprzez złożenie zeznania PIT-28.
Dodatkowym...

13.01.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie najmu ryczałtem

Darmowe upominki dla klientów

Przekazanie darmowych upominków klientom może nie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zdarza się, że klienci firmy otrzymują od niej bezpłatne katalogi bądź drobne upominki. O ile przekazanie tych pierwszych nie budzi większych wątpliwości na gruncie przepisów VAT (przekazanie ich jest zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS z dnia 09.07.2018r. poza obowiązkiem podatkowym, gdyż katalogi nie służą klientowi do konsumpcji, nie jest zaspokajana żadna jego potrzeba, ani nie...

13.11.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Darmowe upominki dla klientów

Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Prowadzący działalność‡ gospodarczą mają możliwość przekazania na jej potrzeby prywatnie zakupionego sprzętu.

Prywatnie zakupiony sprzęt osoba prowadząca działalność gospodarczą może "wnieść" do tej działalności.
Może się to odbyć poprzez przyjęcie sprzętu jako środka trwałego i jego amortyzację (w tym również jednorazową), albo bezpośrednio w koszty podatkowe.
Aby sprzęt mógł być uznany za środek trwały, musi spełniać przewidziane przepisami prawa warunki, tj. być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, został nabyty...

08.11.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

W przypadku rozwiązania umowy leasingu przed terminem jej zakończenia firma nie ma obowiązku dokonywania korekty kosztów.

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest oddawany w użytkowanie firmie w zamian za comiesięczne opłaty. Przedmiotem leasingu mogą być podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu.
Jeśli dodatkowo umowa leasingowa spełnia kryteria określone w przepisach podatkowych, to koszty z niś związane (w tym raty leasingowe)...

05.11.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, lub w czasie pobierania przez niego zasiłku chorobowego, rodzinie przysługuje od firmy odprawa pośmiertna. Dla firmy jest to koszt uzyskania przychodów, a dla rodziny zmarłego pracownika przychód z tzw. "innych źródeł". Przychód ten jest jednak u rodziny zwolniony z opodatkowania...

31.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Odprawa pośmiertna

Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Firma ma możliwość zakupu dla swoich pracowników i udostępniania im artykułów spożywczych. Do niedawna ograniczało się to do zakupu wody, kawy, herbaty, mleka do kawy itp. Kontrowersje budziły już soki, napoje, ciastka i inne artykuły.
Tymczasem interpretacja indywidualne Dyrektora KIS z dnia 22.08.2018r. potwierdza, iż dokonywanie zakupów a następnie udostępnianie pracownikom do ogólnej konsumpcji w biurze...

25.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Opłaty faktoringowe

Opłaty faktoringowe od realizowanych transakcji winny być ujmowane jako koszty finansowe.

Faktoring polega na sprzedaży należności przysługujących firmie (np. ze sprzedaży towarów i usług) od jej klientów do firm faktoringowych, ewentualnie banków.
Korzyścią dla sprzedającego jest wcześniejsze otrzymanie zapłaty (co może przekładać się na oferowanie klientom dłuższych terminów zapłaty), a dla firm kupujących - prowizją jaką pobierają za tę usługę.
Takich opłat nie powinno wiązać się z podstawową...

21.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opłaty faktoringowe

Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Również wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło mogą podlegać ochronie przed potrąceniami na rzecz komornika.

Co do zasady ochronie przed zajęciem komorniczym podlegają wynagrodzenia z umów o pracę. Kwota wolna od potrącenia ustalana jest zgodnie z kodeksem pracy.
Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) podlega regulacjom kodeksu postępowania cywilnego i przyjmuje się, że nie podlega ono ochronie przed potrąceniem.
Jednakże w pewnych okolicznościach kodeks postępowania cywilnego odwołuje się...

17.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Koniec sprawozdań w formie papierowej

Sprawozdania finansowe do KRS mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Od 15 marca 2018 roku obowiązkiem każdego właściciela firmy wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, jest dostarczanie dokumentów finansowych do RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - teleinformatycznego systemu, który udostępnił‚ Minister Sprawiedliwości.
Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną nie obliguje przedsiębiorcy do składania żadnych wniosków i uiszczania opłat. Konieczne jest podpisanie zgłoszenia przez co najmniej jedną osobę z uprawnieniami do...

02.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koniec sprawozdań w formie papierowej

Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Składki na ZUS, które powinny być sfinansowane z części pracownika, nie zaliczy się do kosztów po ich zapłacie.

Wynagrodzenie pracownika brutto pomniejsza się zgodnie z przepisami o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu zapłaty zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów. Następuje to poprzez zaliczenie do kosztów pełnej kwoty brutto wynagrodzenia pracownika. Sytuacja komplikuje się nieco, jeśli zapłata tych składek (w części, które powinny być "finansowane" przez pracownika) następuje w...

31.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Terminy zapłaty w transakcjach

Terminy zapłaty przy transakcjach między firmami nie mogą przekraczać 60 dni.

Ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych miała pomóc przedsiębiorcom w odzyskaniu i utrzymaniu płynności finansowej i zapobiec zatorom płatniczym. Reguluje ona między innymi zasady, jakie powinny dotyczyć transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, a także pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi.
W rozliczeniach pomiędzy firmami termin zapłaty co do zasady nie może przekraczać 60 dni (oczywiście z określonymi wyjątkami)....

30.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Terminy zapłaty w transakcjach

Przepadek zapłaconego PCC

W przypadku odmowy rejestracji spółki pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych przepadnie.

Przy zawiązywaniu spółki (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) notariusz, przy sporządzaniu umowy spółki, zobowiązany jest do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, który następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Zarząd spółki przygotowuje resztę dokumentów i zgłasza spółkę do rejestracji we właściwym sądzie.
Zdarza się jednak, iż sąd z uwagi na pewne uchybienia, czy braki formalne odmówi zarejestrowania spółki....

27.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Przepadek zapłaconego PCC

Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Brak dokonania korekty VAT od zakupów nie zapłaconych w terminie jest zagrożony dodatkowymi sankcjami.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania za zakupione towary lub usługi, nabywca po upływie 150 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze, lub wynikającego z umowy z dostawcą, zobowiązany jest do zmniejszenia dokonanego wcześniej odliczenia podatku VAT.
Korekty tej dokonuje się w okresie, w którym minął 150 dzień od wyżej wspomnianego terminu. Jeśli nie została uregulowana tylko część...

26.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

Od 1 sierpnia 2017r. obniżona została łączna minimalna kwota zakupów, od których podróżni mogą ubiegać się o zwrot zawartego w cenie towarów podatku VAT.

Podróżni dokonujący zakupów towarów w Polsce na potrzeby prywatne, a następnie opuszczający terytorium Unii Europejskiej i wywożący nabyte towary mogą się ubiegać o zwrot zapłaconego przy nabyciu tych towarów podatku VAT.
Warunkiem ubiegania się o zwrot jest posiadanie dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę dla danych zakupów, a także dołączonego do niego paragonu z kasy...

23.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

Rachunek bankowy dla VAT

Banki otworzyły dodatkowe rachunki VAT dla firm.

Począwszy od 1 lipca 2018r. wszedł w życie tzw. "split payment".
Konsekwencją tego jest otworzenie przez banki dla każdej firmy dodatkowego rachunku, tzw. rachunku VAT.
Formalnie rachunek ten jest własnością przedsiębiorcy, niemniej ma on ograniczoną możliwość korzystania z środków na nim zgromadzonych.
Mogą być one użyte wyłącznie na dokonanie płatności na rzecz US, bądź też dla dokonania przelewu...

21.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Rachunek bankowy dla VAT

Koszty podczas zawieszenia działalności

Nawet podczas zawieszenia działalności niektóre koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mają możliwość zawieszenia działalności.
Zawieszenie to może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.
Nawet w okresie zawieszenia konieczne jest jednak ponoszenie pewnych kosztów, które wynikają z umów podpisanych przed zawieszeniem działalności - np. czynszu za lokal, abonamentu telefonicznego, podatku od nieruchomości, leasingu itp.
Cechą wspólną tych kosztów jest to, że nie można...

19.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koszty podczas zawieszenia działalności

Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

Zarządzanie spółką zależną podlega VAT.

W ostatnich latach popularna konstrukcją wykorzystywaną do optymalizacji podatkowej było powołanie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Z charakteru samej SKA wynika, że zarządzanie nią sprawuje komplementariusz - czyli w tym wypadku sp. z o.o. Spółka ta wypełnia wszystkie obowiązki, które w przypadku spółek posiadających zarząd, ciążą właśnie na nim.
Do obowiązków tych...

17.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

Zbiórka pieniędzy przez internet

Udostępnienie rachunku dla zbiórki pieniędzy przez internet jest wolne od podatku.

Internet stał się jedną z form prowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy na różne cele jak np. leczenie, realizację określonego projektu, pomoc poszkodowanym lub ubogim. Z prawnego punktu widzenia przekazanie nawet drobnych kwot jest formą darowizny, a ta jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
Opodatkowaniu podlegają darowizny, które przekroczą określoną wartość uzależnioną od stopnia pokrewieństwa...

15.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zbiórka pieniędzy przez internet

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

W uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę należy podawać szczegółowe informacje.

Nie wystarcza już - zgodne z prawdą - ale niepełne uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. Taki wniosek można wysnuć z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.09.2013r. (sygn. I PK 61/13).
Jeśli bowiem podane w wypowiedzeniu kryteria spełnia więcej niż jedna - właśnie zwalniana - osoba, to kryteria te należy doprecyzować i wskazać takie, które jednoznacznie oddzieli...

13.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

Konsekwencje niepłacenia podatków

Nieuregulowanie na czas swoich zobowiązań podatkowych naraża na obciążenia odsetkami, ale również na sankcje ze strony urzędników w postaci grzywny lub mandatu.

Niepłacenie podatku w terminie jest uważane za wykroczenie skarbowe i jest karane przez sąd poprzez nakładanie na podatnika grzywny w wysokości od 1/10 (200 zł) do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (40000 zł). Gdy nie ma potrzeby wymierzenia surowej kary i okoliczności nie budzą wątpliwości, urzędnicy stosują mandat karny, który nie może przekroczyć podwójnej...

10.11.2017 r.

Czytaj więcej na ten temat: Konsekwencje niepłacenia podatków

Nowy sposób rozliczania z ZUS

Od 2018 roku będziemy wykonywać tylko jeden przelew do ZUS

Z początkiem stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać zmieniona ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa przewiduje, że płatności za ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, chorobowe, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych będziemy dokonywać przez wykonanie jednego przelewu na indywidualny rachunek stworzony przez ZUS. Wtedy to ZUS będzie odpowiednio rozdzielał płatność na odpowiednie składki.
Ustawa wprowadza...

08.11.2017 r.

Czytaj więcej na ten temat: Nowy sposób rozliczania z ZUS