Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Opłaty faktoringowe

Opłaty faktoringowe od realizowanych transakcji winny być ujmowane jako koszty finansowe.

Faktoring polega na sprzedaży należności przysługujących firmie (np. ze sprzedaży towarów i usług) od jej klientów do firm faktoringowych, ewentualnie banków.
Korzyścią dla sprzedającego jest wcześniejsze otrzymanie zapłaty (co może przekładać się na oferowanie klientom dłuższych terminów zapłaty), a dla firm kupujących - prowizją jaką pobierają za tę usługę.
Takich opłat nie powinno wiązać się z podstawową działalnością firmy, lecz odnosić je w ciężar jej kosztów finansowych.

21.10.2018 r.

powrót