Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Zbiórka pieniędzy przez internet

Udostępnienie rachunku dla zbiórki pieniędzy przez internet jest wolne od podatku.

Internet stał się jedną z form prowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy na różne cele jak np. leczenie, realizację określonego projektu, pomoc poszkodowanym lub ubogim. Z prawnego punktu widzenia przekazanie nawet drobnych kwot jest formą darowizny, a ta jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
Opodatkowaniu podlegają darowizny, które przekroczą określoną wartość uzależnioną od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobą przekazującą darowiznę (darczyńcą), a ją otrzymującą (obdarowanym). W przypadku zbiórek internetowych osoby te najczęściej są dla siebie obce, a więc są one zaliczane do tzw. III grupy podatkowej. Również i w przypadku tej grupy występuje kwota wolna od podatku (w roku 2017 jest to kwota 4.902 złote), przy czym limit ten liczy się dla ostatnich 5 lat łącznie.
Oznacza to, że jeśli w ciągu pięciu lat otrzymamy od tej samej osoby jedną bądź więcej darowizn, których łączna kwota (po zsumowaniu) nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, podatku płacić nie trzeba.
Tylko w przypadku, gdy kwota ta będzie wyższa niż kwota zwolniona od podatku powstanie obowiązek podatkowy i trzeba będzie uregulować podatek.
Kwestią wymagającą wyjaśnienia pozostaje zbiórka pieniędzy przez portal internetowy, dla której wskazany zostaje nie rachunek ostatecznego beneficjenta (osoby dla której zbieramy środki), ale rachunek osoby trzeciej, która prowadzi zbiórkę, a następnie całą zebraną kwotę przekazuje potrzebującemu.
Na szczęście Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10.04.2017r. (sygn. 2461-IBPB-2-1.4515.12.2017.2.JKu.) stanął na stanowisku, że osoba udostępniająca swoje konto bankowe, a tym samym organizująca zbiórkę jest pośrednikiem w zbieraniu drobnych kwot od różnych darczyńców, a więc sama nie staje się z tego powodu darczyńcą. Dlatego też zebrana i przekazana na rachunek bankowy osoby obdarowanej kwota jest zwolniona z opodatkowania, pod warunkiem, że każda z otrzymanych darowizn cząstkowychnie przekroczy kwoty zwolnionej z opodatkowania. Jeśli któraś z otrzymanych przez pośrednika kwot nie spełni tego warunku, to nadwyżkę powyżej kwoty wolnej od podatku należy opodatkować.

15.07.2018 r.

powrót