Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki

Przekształcona w trakcie roku spółka składa dwa sprawozdania finansowe

Spółka może w trakcie roku zmienić swoją formę prawną. Ustawa o rachunkowości nakłada w sytuacji takiej obowiązek zamknięcia ksiąg spółki przekształcanej na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i ich otworzenia w dniu powstania spółki po przekształceniu.
Oznacza to, że firma sporządza w danym roku dwa sprawozdania finansowe.
Ustawa o rachunkowości przewiduje wyjątki od tej reguły. Otóż można nie zamykać i nie otwierać ksiąg w razie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową, lub też spółki kapitałowej w kapitałową.
W sytuacji takiej nowa spółka kontynuuje księgi prowadzone przez swoją poprzedniczkę.

30.08.2019 r.

powrót