Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Zasiłek chorobowy z umowy o pracę i umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia zawartej równolegle z umową o pracę nie zawsze zasiłek chorobowy wypłacany będzie od obu

Wynagrodzenie stanowiące podstawę do naliczenia zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.
Generalnie do tak obliczanej podstawy powinno dodawać się również wynagrodzenie z równocześnie świadczonej umowy o pracę.
Niestety zasada ta ma pewien haczyk. Otóż, aby wynagrodzenie z umowy zlecenia mogło być wliczone do podstawy zasiłku, umowa ta musi trwać w momencie niezdolności do pracy. Jeśli została zakończona przed powstaniem niezdolności, niestety do podstawy zasiłku nie będzie się jej wliczać.
Uwzględnienie w podstawie dochodów ze zlecenia jest też uwarunkowane okresem jego trwania. Jeśli umowa zlecenia obejmowała tylko część niezdolności do pracy, to do podstawy wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, wlicza się dochody ze zlecenia tylko w okresie jego obowiązywania. Natomiast podstawa zasiłku obliczana za okres, kiedy zlecenie miało już nie obowiązywać, obliczana jest z pominięciem dochodów z umowy zlecenia.

26.09.2019 r.

powrót