Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Nowy sposób rozliczania z ZUS

Od 2018 roku będziemy wykonywać tylko jeden przelew do ZUS

Z początkiem stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać zmieniona ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa przewiduje, że płatności za ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, chorobowe, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych będziemy dokonywać przez wykonanie jednego przelewu na indywidualny rachunek stworzony przez ZUS. Wtedy to ZUS będzie odpowiednio rozdzielał płatność na odpowiednie składki.
Ustawa wprowadza także nowy sposób wydania zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS – drogą elektroniczną przez portal PUE, gdzie sami pobierzemy zaświadczenie, które będzie honorowane we wszystkich urzędach i bankach.

08.11.2017 r.

ZUS
powrót