Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Wzrost obciążeń fiskalnych

Zapowiadane korzystne zmiany, które mają się pojawić w ramach tzw. "Polskiego Ładu" zwiększą ponoszone wydatki przedsiębiorców

Zmiany w systemie podatkowym oraz ubezpieczeniach są przedstawiane w mediach jako zmiany korzystne dla przedsiębiorców (zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania, podwyższenie kwoty granicznej pierwszego progu podatkowego). Niestety znacznie mniej się mówi o dodatkowych obciążeniach, które zostaną równolegle wprowadzone. Są to m.in.: - zakaz odliczania części składki zdrowotnej od należnego podatku, - wprowadzenie naliczania składki zdrowotnej od osiąganego dochodu. Dotychczas składka na ubezpiecznie zdrowotne opłacana była w wysokości 9% jej podstawy - 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie składka ta wynosi: 381,81 złotych miesięcznie i jest niezależna od wysokości osiąganych przez przedsiębiorcę dochodów. Zakładana zmiana polega na przyjęciu jako podstawy wysokości osiąganego miesięcznego dochodu, tak więc na przykład przedsiębiorca, który osiągnie dochód w wysokości 8.000 złotych będzie opłacał składkę w wysokości 720,00 złotych, a więc prawie dwukrotnie wyższą. Dodatkowo obecnie ze składki wynoszącej 9% można było 7,75% odliczyć od podatku dochodowego, co zmniejszało jego wysokość. Planowana zmiana polega na zlikwidowaniu tego prawa. Tak więc obciążenia fiskalne przedsiębiorców mogą ulec niestety drastycznej podwyżce.

18.05.2021 r.

Brak artykułów o podanym tagu.

powrót