Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

W uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę należy podawać szczegółowe informacje.

Nie wystarcza już - zgodne z prawdą - ale niepełne uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. Taki wniosek można wysnuć z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.09.2013r. (sygn. I PK 61/13).
Jeśli bowiem podane w wypowiedzeniu kryteria spełnia więcej niż jedna - właśnie zwalniana - osoba, to kryteria te należy doprecyzować i wskazać takie, które jednoznacznie oddzieli pracownika zwalnianego od pracownika, który pozostaje w zakładzie pracy na podobnym stanowisku.
Brak usunięcia tej niejednoznaczności może skutkować koniecznością np. przywrócenia do pracy, albo zapłaty odszkodowania, w przypadku odwołania się przez pracownika do Sądu Pracy.
Zgodnie z wyrokiem SN, tak jasnego wskazania przyczyny wybrania konkretnego pracownika można nie dokonywać jedynie, jeśli przyczyna zwolnienia jest oczywista lub znana pracownikowi.
Można więc założyć, iż bezpieczniejsze będzie dokładne uzasadnienie, by uniknąć ewentualnych sporów na temat tego, co dla jednej ze stron było "oczywiste i znane", a dla drugiej wręcz przeciwnie.

13.07.2018 r.

powrót