Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Twój PIT rozliczy Urząd Skarbowy

Od 2019 Twój PIT może rozliczyć Urząd Skarbowy.

Roczne rozliczenie podatku dla większości z nas nie będzie już kłopotem, ponieważ wszystkim zajmie się Urząd Skarbowy.
Od 2019 weszło w życie udogodnienie dla każdego, kto powinien złożyć zeznania:

 • PIT-37 (osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę lub inne formy umów cywilnoprawnych),
 • PIT-38 (osoby, które osiągały inne dochody - np. z obrotu papierami wartościowymi).
Krajowa Administracja Skarbowa będzie czerpała dane z:
 • zeznania podatkowego za rok ubiegły,
 • rejestrów szefa KAS,
 • innych rejestrów państwowych tj. ZUS czy PESEL.
Dlatego warto przypomnieć o konieczności złożenia PIT-8C, PIT-11 z ewentualnym załącznikiem PIT-R do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia 2019r.
Zachowano dotychczasowy termin przekazania informacji pracownikom do końca lutego 2019r.
PIT-37 lub PIT-38, który przygotuje Urząd Skarbowy będzie dostępny na stronie podatki.gov.pl od 15 lutego.
Po zalogowaniu się w portalu będzie można:
 1. zweryfikować i zaakceptować rozliczenie przygotowane przez US,
 2. zmodyfikować np.:
  • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku,
  • zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę,
  • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 3. odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę,
 4. nie zrobić nic - wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone.
 5. UWAGA: Przy zastosowaniu punktów 1-3 koniecznie trzeba zeznanie zaakceptować i wysłać.
  Po zakończeniu procesu pobieramy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) i jesteśmy rozliczeni.
  Terminarz:
  • 31 stycznia - ostatni dzień na przekazanie informacji podatkowej PIT-11, PIT-8 do Urzędu Skarbowego,
  • 15 lutego - platforma Twój e-PIT gotowa do użytku,
  • końca lutego - Pracownik otrzymuje PIT-11, PIT-8C,
  • 30 kwietnia - Urząd Skarbowy akceptuje zeznanie przygotowane przez urzędników z informacji przekazanych przez Pracodawcę w wypadku kiedy nie rozliczymy się w żaden inny sposób.

   19.01.2019 r.

PIT
powrót