Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Zbiorcze deklaracje na PCC

Istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na PCC

Od 01.07.2019r. w przypadku dokonania co najmniej 3 transakcji istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC-4 i zbiorczego uregulowania podatku.
Deklarację tą składa się w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
Warunkiem skorzystania z tej metody przy umowach pożyczki, sprzedaży rzeczy ruchomych (o wartości powyżej 1.000 złotych) oraz sprzedaży praw majątkowych, jest dokonanie co najmniej 3 transakcji w danym miesiącu.
Dodatkowym warunkiem jest wymóg, aby trzecia z transakcji wystąpiła nie póżniej niż w ciągu 14 dni od daty pierwszej transakcji (utrzymano termin przewidziany dla "normalnych" deklaracji PCC-3.
Podkreślić należy, iż przepis jest niejednoznaczny. Mowa jest o trzeciej transakcji, a więc jeśli transakcji jest więcej, to trzecia właśnie musi być odległa od pierwszej o nie więcej jak 14 dni. Stąd wniosek - potwierdzony interpretacją Ministerstwa Finansów, iż deklaracje mogą obejmować większą ilość transakcji w dłuższym okresie, pod warunkiem, że właśnie 3 transakcja nastąpi w wymaganym terminie.

29.07.2019 r.

PCC
powrót