Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Przepadek zapłaconego PCC

W przypadku odmowy rejestracji spółki pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych przepadnie.

Przy zawiązywaniu spółki (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) notariusz, przy sporządzaniu umowy spółki, zobowiązany jest do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, który następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Zarząd spółki przygotowuje resztę dokumentów i zgłasza spółkę do rejestracji we właściwym sądzie.
Zdarza się jednak, iż sąd z uwagi na pewne uchybienia, czy braki formalne odmówi zarejestrowania spółki....

27.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Przepadek zapłaconego PCC

Waluty wirtualne

Obrót kryptowalutami nadal zwolniony z PCC

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że waluty wirtualne stanowią prawa majątkowe. Tym samym ich zakup i sprzedaż powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (1%).
Niemniej rozwiązanie to budzi kontrowersje, stąd MF wydało rozporządzenie, w myśl którego od 13.07.2018r. do końca czerwca 2019r. obrót kryptowalutami podlegał zaniechaniu poboru podatku. Termin ten został jednak przedłużony do końca...

22.07.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Waluty wirtualne

Zbiorcze deklaracje na PCC

Istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na PCC

Od 01.07.2019r. w przypadku dokonania co najmniej 3 transakcji istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC-4 i zbiorczego uregulowania podatku.
Deklarację tą składa się w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
Warunkiem skorzystania z tej metody przy umowach pożyczki, sprzedaży rzeczy ruchomych (o wartości powyżej 1.000 złotych) oraz sprzedaży praw majątkowych, jest dokonanie co najmniej 3 transakcji w...

29.07.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zbiorcze deklaracje na PCC

Zmiany personalne w spółce nie wymagają opłaty

Dokonanie zmian personalnych w spółce osobowej nie podlega PCC

Jedną z form dokonania zmian personalnych w spółce osobowej jest dokonanie przeniesienia ogółu praw i obowiązków. Nabycie takie następuje na podstawie art. 10 kodeksu spółek handlowych. Umowa taka nie mieści się w – zamkniętym – katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
Takie stanowisko wynika z interpretacji KIS...

29.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zmiany personalne w spółce nie wymagają opłaty