Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

Nie można anulować faktury wystawionej do zaliczki, nawet jeśli ta nie została wpłacona

Otrzymanie zaliczki, co do zasady, powoduje obowiązek wystawienia faktury VAT.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których faktura na zaliczkę wystawiana jest jeszcze przed otrzymaniem wpłaty.
Przepis art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje bowiem, iż faktury dokumentujące zaliczkę mogą być wystawione nie wcześniej niż 30 dnia przed jej otrzymaniem.
Strony mogą więc uzgodnić obowiązek wpłacenia zaliczki i wystawiona wcześniej faktura będzie uznana za fakturę prawidłową.
Gdyby jednak do wpłaty zaliczki, na którą wystawiona została faktura, nie doszło, mogą pojawić się problemy.
Otóż organy skarbowe stoją na stanowisku, iż jeśli od momentu wystawienia faktury minie 30 dni, a zaliczka nie wpłynie do jej wystawcy, to mamy do czynienia z tzw. "fakturą pustą" (o której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy VAT) i w związku z tym od faktury takiej - mimo nie otrzymania za nią zapłaty - należy odprowadzić podatek. Dodatkowo można być w takiej sytuacji narażonym - bez własnej winy - na odpowiedzialność z tytułu wystawienia "pustej faktury".
Na szczęście WSA w Rzeszowie zajął odmienne stanowisko, który stwierdził, że przedwcześnie wystawionej faktury nie można uznać za oderwaną od zaistniałego realnego zdarzenia gospodarczego, a obowiązek podatkowy powstaje na ogólnych zasadach.
Podkreślić również należy, że nawet w sytuacji, kiedy kontrahent odmówi wpłaty zaliczki i odeśle wystawcy wystawioną fakturę, nie wprowadzając jej tym samym do obrotu, to faktura zaliczkowa nie może być anulowana. Można jedynie dokonać jej skorygowania na ogólnych zasadach.

14.08.2019 r.

VAT
powrót