Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

Organy podatkowe uznają, że działalność gospodarcza może być rozpoczęta przed jej rejestracją.

Co do zasady podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, o ile przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej przez nich działalności w roku podatkowym 200.000 złotych.
Podstawowe znaczenia ma zatem ustalenie okresu prowadzenia działalności. Zwykle za początek okresu działalności uznaje się datę podaną podczas rejestracji w CEIDG. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy należy przyjąć odmienny termin.
Dotyczy to sytuacji, kiedy podatnik w danym roku wcześniej wynajmował "prywatnie" (bez rejestrowania działalności) składniki swojego majątku - np. lokal. W sytuacji takiej dla celów VAT należy uznać, że dniem rozpoczęcia działalności nie jest data wskazana w CEIDG, lecz właśnie data rozpoczęcia wynajmu, przy czym obliczając przysługujący na dany rok limit zwolnienia z VAT należy zsumować przychody zarówno z działalności gospodarczej, jak i z wynajmu.

16.08.2019 r.

powrót