Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Wprowadzenie do majątku firmy używanych środków trwałych

Samodzielnej wyceny wartości wnoszonego majątku prywatnego można dokonać tylko wyjątkowo

Wnosząc do firmy używane składniki majątkowe napotyka się problem określenia ich wartości.
Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową uważa się cenę nabycia.
Jeśli nie można w ten sposób ustalić tej wartości, to zgodnie z ust. 8 wspomnianego artykułu, wartość początkową środka trwałego określa się na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika - z uwzględnieniem cen rynkowych środków tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia do ewidencji.
Organy podatkowe podkreślają jednak, iż dokonanie takiej wyceny stanowi sytuację szczególną, taką w której podatnik w żaden sposób nie może ustalić ceny nabycia.

19.08.2019 r.

powrót