Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

Fakturę za usługi ciągłe i usługi świadczone w sposób ciągły można wystawiać do 15 dnia następnego miesiąca

Zgodnie z ostatnimi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli dla powtarzających się świadczeń kontrahenci ustalili terminy rozliczeń, to momentem wykonania usługi będzie upływ okresu, za który ma nastąpi płatność.
Można w ten sposób opodatkować nie tylko usługi ciągłe, ale również usługi świadczone w sposób ciągły.
Faktura winna być wystawiona (zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług) nie później niż 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
Z kolei art. 19a ust. 3 wspomnianej ustawy stwierdza, że usługę dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Zasady te stosuje się również do dostaw towarów (art. 19a ust. 4).

23.08.2019 r.

VAT
powrót