Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

Materiały zużyte przy świadczeniu usług medycznych i weterynaryjnych są zakupem towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W ostatnim okresie nastąpiła zmiana stanowiska organów podatkowych odnośnie ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów materiałów zużywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych i medycznych.
Do tej pory organy podatkowe stały na stanowisku, iż w kolumnie "zakup towarów i materiałów" winno ujmować się tylko te zakupy, które służą dalszej odsprzedaży. Natomiast te, które są zużywane do wykonania usługi (np. strzykawki, opatrunki, karma dla zwierząt) winny być ujęte w kolumnie "pozostałe wydatki".
W interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19.03.2019r. pojawiło się stanowisko, że również artykuły służące do wykonania usługi medycznej winny być traktowane jako zakup materiałów i jako taki ujmowane w kolumnie "zakup towarów handlowych i materiałów".
Dodatkowo, w związku z powyższą interpretacją, podkreślić należy iż materiały zakupione do świadczenia usług, będą objęte obowiązkiem dokonania spisu z natury na koniec roku podatkowego.

02.09.2019 r.

powrót