Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Opieka nad dzieckiem w szpitalu

Nawet w przypadku pobytu chorego dziecka w szpitalu, rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie zwolnionej od wykonywania pracy z uwagi na konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny.

Przysługuje on pod warunkiem, że nie został wyczerpany roczny limit dni, za które przysługuje zasiłek (60 dni) oraz że w tym samym czasie opieki nie sprawuje inny członek rodziny.
Dotychczas ZUS przyjmował, iż w przypadku pobytu np. dziecka w szpitalu ma ono zapewnioną tam opiekę, więc zasiłek opiekuńczy rodzicowi nie przysługuje.
Obecnie przepisowa norma stanowi inaczej. Otóż, jeśli zwolnienie stwierdzające konieczność opieki wystawione zostaje przez lekarza kierującego dziecko do szpitala, to konieczne jest dodatkowe potwierdzenie konieczności opieki przez lekarza leczącego w szpitalu.
Natomiast jeśli zwolnienie zostało wystawione przez szpital, jest to już równoważne ze stwierdzeniem konieczności opieki i nie wymaga już dodatkowego potwierdzenia.

29.09.2019 r.

powrót