Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Szkolenia BHP przy zmianie pracy

Wstępne szkolenie BHP zawsze będzie konieczne.

W przypadku, gdy pracownik zmienia miejsce pracy ale jest zatrudniony na takim samym stanowisku u nowego pracodawcy, nadal podlega obowiązkowemu szkoleniu wstępnemu.
Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.
Instruktaż ogólny, trwający co najmniej 2 godziny, obejmuje zapoznanie z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy, ustawowymi zasadami BHP oraz udzielaniem pierwszej pomocy.
Instruktażowi stanowiskowemu, trwającemu również co najmniej 2 godziny muszą być poddane wyłącznie osoby zatrudniane na stanowiskach robotniczych lub innych, o ile występuje na nich narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.
Tak więc nowo zatrudniany pracownik, niezależnie, czy w poprzednim miejscu pracy pracował na tym samym stanowisku, czy też nie, nie uniknie odbycia wstępnego szkolenia BHP.

01.10.2019 r.

powrót