Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie u swojego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego można nie płacić ZUS.

Co do zasady składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczane są od przychodów ze stosunku pracy.
W przypadku zatrudnienie się u swojego pracodawcy równolegle na umowę zlecenie, również przychody z tej ostatniej podlegają pełnym składkom na ZUS.
Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. W sytuacji tej pracownik nie podlega ubezpieczeniom ze stosunku pracy, a jedynie z umowy zlecenia. W przypadku zawarcia dwóch umów zleceń, ubezpieczeniom pełnym pracownik będzie podlegał wyłącznie z jednej z nich (o ile dochód będzie wynosił co najmniej minimalną płacę - w 2019r. 2250 zł), a z drugiej umowy pracownik będzie opłacał jedynie składkę zdrowotną.
Generalnie pełnym składkom podlega pierwsza zawarta umowa, a druga jedynie zdrowotnej. Pracownik może jednak ustalić inną kolejność, o ile zachowa próg minimalnego wynagrodzenia. Jest to istotne w sytuacjach, kiedy z drugiej umowy wypłacane jest wynagrodzenie minimalne, a z pierwszej znacznie wyższe. Można wtedy dokonać obniżenia wartości opłacanych składek.

07.10.2019 r.

powrót