Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Danina solidarnościowa

Pojawił się dodatkowy podatek od osób fizycznych

W roku 2020 (do dnia 20.04.2020r.) po raz pierwszy będzie się składać i opłacać tak zwaną "daninę solidarnościową".
Jest to nic innego, jak dodatkowy, 4% podatek pobierany od dochodów osób fizycznych przekraczających w roku podatkowym 1 mln złotych.
Podstawą obliczenia dochodu w przypadku tego podatku jest suma dochodów (z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich, działalności gospodarczej, niektórych zysków kapitałowych itp.) po odjęciu kwot pomniejszających (m.in. składek na ubezpieczenia społeczne - krajowych i zagranicznych i kwoty 1 mln złotych).
Dodatkowym obostrzeniem jest fakt, iż nawet w przypadku łącznego opodatkowania małżonków, dochód dla celów daniny społecznej obliczany jest inaczej niż w zeznaniu podatkowym, to znaczy obliczany jest osobno.

21.10.2019 r.

powrót