Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Refundacja kosztów pracy młodocianych

Od sierpnia 2019 pracodawca ma możliwość zmiany refundacji z tytułu zatrudnienia młodocianego

W ramach pomocy de minimis pracodawca może uzyskać od Ochotniczych Hufców Pracy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia młodocianych wraz ze składkami na ubezpieczenie.
Refundację można uzyskać za liczbę młodocianych nie przekraczającą trzykrotności liczby zatrudnionych (nie będących młodocianymi) na czas nieokreślony, w przeliczeniu na pełne etaty.
Po dniu 01.08.2019r. w przypadku umów o refundację, pracodawca może wystąpić do centrum edukacji (w ciągu 30 dni od zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych) w wnioskiem o zmianę wysokości refundacji.
Należy podkreślić, iż jest to prawo pracodawcy, a nie jego obowiązek, więc pracodawca ten nie musi występować z takim wnioskiem, jeśli wynagrodzenie młodocianych uległoby np. obniżeniu.
Pracodawca, który wniosek o waloryzację zgłosi w terminie (30 dni od zmiany najniższego wynagrodzenia młodocianego) uzyska refundację w nowej kwocie za okres od dnia zmiany stawek, natomiast w przypadku przekroczenia tego terminu - od miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.

25.10.2019 r.

powrót