Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

Od 01.09.2019r. wzrosły stawki wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w formie nauki zawodu.

Młodocianemu (który ukończył 15 lat i nie ukończyÅ‚ 18 lat) pracodawca może zaoferować dwa rodzaje umów o pracę w celu przygotowania zawodowego tj. naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
Minimalne stawki wynagrodzeń młodocianych ustalane są jako procent kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Stawki te w przypadku młodocianych wykonujących pracę w formie nauki zawodu wzrosły od dnia 01.09.2019r. o jeden punkt procentowy i wynoszą teraz odpowiednio:
- 5% w pierwszym roku nauki,
- 6% w drugim roku nauki,
- 7% w trzecim roku nauki.
Bez zmian natomiast pozostała stawka stosowana do obliczania umów w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i wynosi ona 4% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

28.10.2019 r.

powrót