Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy nie ograniczają liczby pojazdów wykorzystywanych w działalności.

Jedynym warunkiem uprawniającym do uznania poniesionych kosztów na nabycie i użytkowanie w jednoosobowej działalności gospodarczej np. samochodów osobowych jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystaniem tego składnika majątku, a osiąganymi przychodami.
Stąd też nie ma innych prawnych ograniczeń do zakupu i użytkowania więcej niż jednego samochodu.
Niemniej pamiętać należy o fakcie, iż udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi w tym celu kosztami ciąży na podatniku, więc kwestię tę należy dobrze przemyśleć.

31.10.2019 r.

powrót