Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do 9% podatku

Po przekroczeniu limitu przychodów uprawniających do opłacania podatku w wysokości 9% nie ma obowiązku dopłacania podatku.

Podmioty rozpoczynające działalność, a także podmioty, których przychód z działalności nie przekroczył 1,2 mln euro są uprawnione do stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.
W roku 2019 w przypadku przekroczenia tego limitu obrotów, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przekroczenia limitu, zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych winny być naliczane według stawki 19%.
Wpłacone już według niższej stawki zaliczki nie są korygowane do stawki wyższej. Nie są też pobierane żadne odsetki od różnicy w zaliczkach pomiędzy podatkiem według stawki 9% a 19%.
Pamiętać jednak należy, iż podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku za cały rok w wysokości 19% podstawy opodatkowania, a więc podatek za cały rok jest obliczany według jednej stawki podatkowej.

04.11.2019 r.

CIT
powrót