Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności zastępuje odwrotne obciążenie

Od 01.11.2019r. wchodzą w życie przepisy dotyczące "mechanizmu podzielonej płatności".
Mechanizm ten polega na dokonywaniu płatności za nabywane towary lub usługi na dwa różne konta sprzedawcy. Kwota netto z faktury przelewana jest na konto podstawowe sprzedawcy, a kwota podatku VAT na tzw. "rachunek VAT".
Możliwość takiego dokonywania płatności istniała już wcześniej, niemniej od 01.11.2019r. będzie ona obowiązkowa w niektórych przypadkach.
Mechanizm podzielonej płatności dotyczy płatności za faktury (oraz zaliczkowych), które są wystawiane na rzecz innego podatnika, które opiewają na co najmniej 15.000 złotych oraz jeśli dotyczą one towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług.
Oznacza to, że faktury opiewające na wyższe niż 15.000 złotych kwoty, o ile nie znajduje się na nich co najmniej jeden z towarów wymienionych w załączniku, mechanizmowi temu nie podlegają.
Podobnie nie podlegają mechanizmowi podzielonej płatności faktury i płatności o wartości niższej niż 15.000 złotych - niezależnie od od rodzaju towarów lub usług których dotyczą.
Zwrócić należy uwagę na fakt, iż samo podzielnie płatności wynikającej z faktury podlegającej metodzie podzielonej płatności na dwa lub więcej przelewów - każdy o kwocie mniejszej niż 15.000 złotych - nie zwalania ze stosowania "split-payment".
Dodatkowo zaznaczyć należy, iż jeśli na fakturze na kwotę 15.000 złotych lub wyższej znajdzie się jakakolwiek pozycja, która została wymieniona w załączniku nr 15 ustawy VAT, to niezależnie od jej wartości - cała faktura będzie podlegała mechanizmowi podzielonej płatności.
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dla nabywcy obowiązkowe, niezależnie czy sprzedawca dokonał na fakturze odpowiedniej adnotacji, czy też nie.
Mechanizm podzielonej płatności zastępuje z dniem 01.11.2019r. "odwrotne obciążenie", co oznacza, iż począwszy od dnia 01.11.2019r. nie mogą być wystawiane faktury wg. tej metody.
Utrudnione zostają również przelewy zaliczkowe jak i przelewy zbiorcze, o czym opowiemy w kolejnych informacjach w najbliższym czasie.

26.10.2019 r.

VAT
powrót