Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Wpłacanie podatku u źródła

Podatek u źródła pobrany przez płatnika jest wpłacany na jego mikrorachunek.

Art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wskazuje jako właściwy urząd do zapłaty podatku u źródła rachunek US właściwy dla podatnika (a nie płatnika). W sytuacji takiej teoretycznie trzeba byłoby ustalać właściwe mikrorachunki dla poszczególnych podatników.
Na szczęście MF potwierdziło, iż nie ma takiej potrzeby a właściwym postępowaniem będzie wpłacenie całości podatku na mikrorachunek bankowy płatnika.
W przypadku jednak, gdyby wpłata nie była dokonana na prawidłowy mikrorachunek, wystarczy skontaktować się z US, do którego zaadresowano płatność oraz przekazać dowód wpłaty. Niezbędne przekazania wpłat i przeksięgowania dokonają już pomiędzy sobą właściwe US.

08.06.2020 r.

CIT
powrót