Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

Od 1 sierpnia 2017r. obniżona została łączna minimalna kwota zakupów, od których podróżni mogą ubiegać się o zwrot zawartego w cenie towarów podatku VAT.

Podróżni dokonujący zakupów towarów w Polsce na potrzeby prywatne, a następnie opuszczający terytorium Unii Europejskiej i wywożący nabyte towary mogą się ubiegać o zwrot zapłaconego przy nabyciu tych towarów podatku VAT.
Warunkiem ubiegania się o zwrot jest posiadanie dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę dla danych zakupów, a także dołączonego do niego paragonu z kasy fiskalnej. Od dnia 1 sierpnia 2017r. podróżny może ubiegać się o zwrot podatku VAT w przypadku, gdy łączna kwota zakupów wynosi co najmniej 200 złotych.

23.07.2018 r.

powrót