Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Zmiany personalne w spółce nie wymagają opłaty

Dokonanie zmian personalnych w spółce osobowej nie podlega PCC

Jedną z form dokonania zmian personalnych w spółce osobowej jest dokonanie przeniesienia ogółu praw i obowiązków. Nabycie takie następuje na podstawie art. 10 kodeksu spółek handlowych. Umowa taka nie mieści się w – zamkniętym – katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
Takie stanowisko wynika z interpretacji KIS z 29.07.2020r. (0111-KDIB2-3.4014.202.2020.1.LM).

29.09.2020 r.

powrót