Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Brak dokonania korekty VAT od zakupów nie zapłaconych w terminie jest zagrożony dodatkowymi sankcjami.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania za zakupione towary lub usługi, nabywca po upływie 150 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze, lub wynikającego z umowy z dostawcą, zobowiązany jest do zmniejszenia dokonanego wcześniej odliczenia podatku VAT.
Korekty tej dokonuje się w okresie, w którym minął 150 dzień od wyżej wspomnianego terminu. Jeśli nie została uregulowana tylko część z zobowiązania, to korekty odliczenia podatku dokonuje się proporcjonalnie tylko od niezapłaconej części.
Uregulowanie to przypomina wcześniej obowiązującą obowiązkową korektę, której trzeba było dokonać, jeśli wierzyciel wskutek braku otrzymania zapłaty dokonał u siebie korekty podatku VAT od sprzedaży zawiadamiając dłużnika i US.
Nie da się ukryć, że korzystanie z tego uprawnienia nie było powszechne. Tym razem jednak przepisy idą dalej - otóż korekty dokonuje dłużnik niezależnie, czy dokonał jej też wierzyciel. Stąd możliwe jest, że ten sam podatek - przynajmniej przez pewien czas - będzie zapłacony podwójnie - po razie przez każdą ze stron transakcji.
Dodatkowym obostrzeniem przepisów wprowadzonym przez ustawodawcę jest sankcja za brak dokonania tej obowiązkowej korekty przez dłużnika. Jeśli urząd stwierdzi - np. w trakcie kontroli - że obowiązkowa korekta nie została dokonana, to oprócz jej dokonania określi jeszcze dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty dokonywanej przez siebie korekty.
Jednym z ciekawszych aspektów tego przepisu jest fakt, iż obowiązuje on od 2013r., ale - uwaga - dotyczy terminów zapłaty, od których upłynął‚ po początku 2013r. 150-dniowy termin opóźnienia w zapłacie. Oznacza to, że w praktyce każda transakcja, której termin zapłaty przypadał‚ na 04.08.2012r. lub póżniej, podlega pod ten przepis.

26.07.2018 r.

VAT
powrót