Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Przepadek zapłaconego PCC

W przypadku odmowy rejestracji spółki pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych przepadnie.

Przy zawiązywaniu spółki (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) notariusz, przy sporządzaniu umowy spółki, zobowiązany jest do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, który następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Zarząd spółki przygotowuje resztę dokumentów i zgłasza spółkę do rejestracji we właściwym sądzie.
Zdarza się jednak, iż sąd z uwagi na pewne uchybienia, czy braki formalne odmówi zarejestrowania spółki. Przepisy ustawy o PCC przewidują możliwość zwrotu zapłaconego podatku o ile podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane, bądź zostanie zarejestrowane w wysokości mniejszej, niż określona uchwałą. Sęk w tym, że dotyczy to sytuacji "podwyższenia kapitału", a nie jego utworzenia. Tym samym w przypadku zakładania spółki kapitałowej nie ma możliwości odzyskania podatku zapłaconego od utworzonego kapitału zakładowego.
W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się spółki osobowe. Ponieważ przepis ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy "kapitału zakładowego" (a ten nie występuje w spółkach osobowych, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej), spółki te nie odzyskają zapłaconego podatku nie tylko w przypadku odmowy ich rejestracji, ale również w przypadku odmowy rejestracji podwyższenia wkładów.

27.07.2018 r.

powrót