Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, lub w czasie pobierania przez niego zasiłku chorobowego, rodzinie przysługuje od firmy odprawa pośmiertna. Dla firmy jest to koszt uzyskania przychodów, a dla rodziny zmarłego pracownika przychód z tzw. "innych źródeł". Przychód ten jest jednak u rodziny zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W związku z tym firma nie występuje jako płatnik i nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.
Zaznaczyć przy tym należy, iż po stronie firmy koszt ten nie ma charakteru wynagrodzenia (chociaż właśnie do niego odnoszą się regulacje kodeksu pracy) zatem jako koszt winien być ujmowany w "innych kosztach operacyjnych" (grupa 4).

31.10.2018 r.

powrót