Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Prowadzący działalność‡ gospodarczą mają możliwość przekazania na jej potrzeby prywatnie zakupionego sprzętu.

Prywatnie zakupiony sprzęt osoba prowadząca działalność gospodarczą może "wnieść" do tej działalności.
Może się to odbyć poprzez przyjęcie sprzętu jako środka trwałego i jego amortyzację (w tym również jednorazową), albo bezpośrednio w koszty podatkowe.
Aby sprzęt mógł być uznany za środek trwały, musi spełniać przewidziane przepisami prawa warunki, tj. być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjmowania do używania, a jego przewidywany okres użytkowania być dłuższy niż rok.
Przed przekazaniem prywatnego sprzętu na potrzeby firmy należy dokonać jego wyceny. Jeśli dysponuje się dokumentem, na podstawie którego przekazywany sprzęt został nabyty (np. faktura, paragon), wartość przyjmuje się z tego dokumentu. Gdyby jednak takiego dokumentu nie można było odszukać, to wartość początkową sprzętu określić należy w odniesieniu cen rynkowych podobnego sprzętu z grudnia roku poprzedzającego przyjęcie oraz stanu i stopnia zużycia przekazywanego sprzętu.

08.11.2018 r.

powrót