Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Wynagrodzenia udziałowca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, jeśli nie pełni on żadnej roli w firmie

Zgodnie przepisami wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Przepis ten jednak nie będzie obowiązywać, jeśli świadczenie nie będzie jednostronne. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy wspólnik na rzecz którego wypłacane są świadczenia, będzie wykonywał na rzecz spółki pracę, np. jako osoba wchodząca w skład jej zarządu.
Tak więc wynagrodzenie za pracę, którą wspólnik wykonuje na rzecz spółki oraz na przykład za pełnienie przez niego funkcji w organach spółki jest dla tej ostatniej kosztem uzyskania przychodów.

07.08.2019 r.

powrót