Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Zapewnienie pracownikom z zagranicy mieszkania jest opodatkowane PDOF

Obecnie często obcokrajowcy zatrudniani są w polskich firmach. Niejednokrotnie zdarza się, że polski pracodawca zapewnia tym pracownikom darmowe zakwaterowanie.
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że udostępnione kwatery nie służą pracownikom do wykonaniu pracy, lecz służą ich osobistym potrzebom.
Tym samym stanowią dla nich nieodpłatne świadczenie poprzez fakt, iż nie są oni zobowiązani pokrywać wydatków własnego zakwaterowania.
Tak więc wartość zakwaterowania stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu art.11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego firma zapewniająca to zakwaterowanie zobowiązana jest naliczyć i pobrać podatek dochodowy.

12.08.2019 r.

powrót