Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Koszty podczas zawieszenia działalności

Nawet podczas zawieszenia działalności niektóre koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mają możliwość zawieszenia działalności.
Zawieszenie to może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.
Nawet w okresie zawieszenia konieczne jest jednak ponoszenie pewnych kosztów, które wynikają z umów podpisanych przed zawieszeniem działalności - np. czynszu za lokal, abonamentu telefonicznego, podatku od nieruchomości, leasingu itp.
Cechą wspólną tych kosztów jest to, że nie można zaprzestać ich ponoszenia, gdyż wynikają z umów zawartych wcześniej przez przedsiębiorcę i są ściśle związane z okresem ich trwania.
Tym samym koszty te spełniają warunek określony przez przepisy podatkowe dla kosztów służących zabezpieczeniu źródła przychodów, co z kolei oznacza, iż mimo zawieszenia działalności koszty te stanowią koszty uznane podatkowo posiadanej działalności.

19.07.2018 r.

powrót