Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

Raportowaniu podlegają również transakcje podlegające definicji schematów podatkowych.

Zgodnie z ordynacją podatkową schematem podatkowym jest uzgodnienie, które:

  • spełnia kryterium głównej korzyści i ma ogólną cechę rozpoznawczą,
  • ma szczególną cechę rozpoznawczą lub posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.
Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem innym niż odniesienie korzyści podatkowej podmiot, mógłby wybrać inne rozwiązanie, to wtedy mamy do czynienia ze spełnieniem kryterium głównej korzyści.
Inne szczególne cechy rozpoznawcze, zgodnie z ordynacją podatkową to uzgodnienie, które:
- ma na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego wpływ wynikający lub oczekiwany w związku z wykonywaniem uzgodnienia u korzystającego, który jest istotny dla danej jednostki (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) oraz przekracza w trakcie roku kalendarzowego 5 mln złotych,
- płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku przekraczającego w trakcie roku kalendarzowego 5 mln złotych, jeśli w odniesieniu do wypłat należności wynikających lub oczekiwanych w związku z wykonywaniem uzgodnienia nie miałyby zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe,
- dochody (przychody) podatnika nie podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego 25 mln złotych,
- różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny w związku z wykonaniem uzgodnienia podmiotu nieposiadającego siedziby lub zarządu na terenie Polski, gdyby był on podatnikiem podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w państwie siedziby lub zarządu tego podmiotu w związku z wykonaniem uzgodnienia przekracza łącznie w trakcie roku kalendarzowego 5 mln złotych.
Jak widać kwoty graniczne ustalone w przepisach są wysokie, więc duża część podatników może nie obawiać się ich spełnienia i obowiązku raportowania.

11.10.2019 r.

powrót