Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Opłata recyklingowa

Zmiana zasad rozliczania i dokumentowania opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa pobierana jest między innymi od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wyjątkiem są tutaj tylko bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, które są wymagane ze względów higienicznych lub stanowią podstawowe opakowanie dla żywności luzem, gdy pomaga to zapobiegać marnowaniu żywności.
Stawka opłaty wynosi obecnie 0,20 zł za reklamówkę. Firma może od klienta pobierać tę samą kwotę, albo zwiększyć ją np. o cenę samej torby.
Od 2020r. opłatę recyklingową należy wpłacać kwartalnie, do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału.
Dodatkowym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji wskazującej liczbę nabytych i wydanych toreb, przy czym w przypadku posiadania kilku punktów sprzedaży, ewidencja ta powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego z nich. Ewidencję tę należy przechowywać prze 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.
Należy dodać, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów opłata recyklingowa stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jej odprowadzenia, lecz niestety przychód podatkowy stanowi już w momencie jej pobrania od klienta.

30.10.2019 r.

powrót