Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Firma ma możliwość zakupu dla swoich pracowników i udostępniania im artykułów spożywczych. Do niedawna ograniczało się to do zakupu wody, kawy, herbaty, mleka do kawy itp. Kontrowersje budziły już soki, napoje, ciastka i inne artykuły.
Tymczasem interpretacja indywidualne Dyrektora KIS z dnia 22.08.2018r. potwierdza, iż dokonywanie zakupów a następnie udostępnianie pracownikom do ogólnej konsumpcji w biurze np. owoców, pieczywa, serków, przypraw, napojów owocowych, jogurtów itp. jest tzw. kosztem pracowniczym. Koszt ten, oprócz wynagrodzenia za pracę obejmuje właśnie wszelkiego rodzaju premie, nagrody, diety i właśnie inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz ich samopoczucie i zdrowie.
Tak więc omawiane koszty są przejawem starań o dobry stan zdrowia pracowników, ich samopoczucie i kondycję fizyczną, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do zwiększania motywacji pracowników i wzrostu ich wydajności i co powoduje zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi kosztami a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu. Tym samym koszty te mieszczą się w kategorii racjonalnych i gospodarczo uzasadnionych wydatków związanych z działalnością gospodarczą, a ich celem jest osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Stąd też stanowią koszty uzyskania przychodów.
Mimo takiej interpretacji należy jednak pamiętać, iż koszty takie mogą być w niektórych przypadkach kwestionowane podczas kontroli, a wykazanie, że miały one związek z możliwościami uzyskiwania dzięki nim dodatkowych przychodów, będzie leżało po stronie firmy.

25.10.2018 r.

powrót