Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki firmy na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są kosztem uzyskania przychodów

Firmy często dokonują zakupu pakietów medycznych dla swoich pracowników i ich rodzin. Powstaje wtedy wątpliwość, czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Jako, że tego typu świadczenia pozwalają na otrzymanie w krótszym czasie opieki medycznej, przyczyniają się tym samym do minimalizacji kosztów nieobecności w pracy oraz wzrostu motywacji pracowników. Przekłada się to na większe zaangażowanie w pracę i tym samym pozwala firmie zwiększać przychody. Pakiety takie przekładają się także na wzrost zadowolenia pracowników i ich lojalności, przez co firma obniża koszty poszukiwania, rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.
Zgodnie z interpretacją KIS z dnia 04.06.2019r. koszty nabycia tych pakietów stanowią koszt uzyskania przychodów.

05.08.2019 r.

powrót