Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Koszty transportu przy Allegro Smart

Koszty transportu wykazane na fakturach objętych systemem Allegro Smart nie są kosztem uzyskania przychodu

Pakiet Allegro Smart polega na wykupieniu pakietu przesyłek do wykorzystania bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu.
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to na otrzymanych wraz z towarem fakturach ujęty jest koszt transportu.
Kosztu tego firma korzystająca z pakietu Allegro Smart nie ponosi.
Jako, że koszt ten nie jest poniesiony fizycznie przez podmiot dokonujący zakupu, nie stanowi on dla niego kosztu uzyskania przychodu. Podkreślić należy, że nie stanowi on również przychodu podlegającego opodatkowaniu (jako przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych).
Bardziej skomplikowana jest sytuacja na gruncie podatku od towarów i usług. Co do zasady podatnik ma prawo odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanych faktur o ile zakupione towary i usługi są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Wobec powyższego, niezależnie czy kupujący zapłacił za transport bezpośrednio, czy też nie, winien mieć prawo do odliczenia VAT zawartego w fakturze.
Problem pojawia się w momencie, kiedy upływa 90-ty dzień od dnia upływu terminu płatności. Zgodnie bowiem z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku braku zapłaty za fakturę, należy dokonać korekty odliczonej kwoty podatku.
Można wprawdzie przyjąć, iż zobowiązanie zostało uregulowane (zgodnie z postanowieniami regulaminu usługi Allegro), ale może być to podważane przez organy skarbowe. Dlatego też bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rezygnacja z odliczenia podatku VAT w takim przypadku.

04.09.2019 r.

powrót