Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Bezpłatne noclegi dla pracowników

Zapewnienie zakwaterowania pracownikom może stanowić dla nich przychód z nieodpłatnego świadczenia

Zapewnienie pracownikowi bezpłatnego noclegu w miejscowości, do której zostanie on oddelegowany do wykonywania pracy mimo braku takiego obowiązku nałożonego prawem będzie stanowiło dla tego pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.
Jeśli jednak pracownik zamieszkuje w miejscu poza miejscowością, w której mieści się zakład pracy, a pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to wartość noclegu (zakwaterowania) w czasie wypełniania obowiązków służbowych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 złotych. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę stanowi dla oddelegowanego opodatkowany przychód z pracy.
Ten wniosek wynika z interpretacji KIS z dnia 09.06.2020r. (0113-KDIPT2-3.4011.325.2020.1.ID).

25.09.2020 r.

powrót