Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Konsekwencje niepłacenia podatków

Nieuregulowanie na czas swoich zobowiązań podatkowych naraża na obciążenia odsetkami, ale również na sankcje ze strony urzędników w postaci grzywny lub mandatu.

Niepłacenie podatku w terminie jest uważane za wykroczenie skarbowe i jest karane przez sąd poprzez nakładanie na podatnika grzywny w wysokości od 1/10 (200 zł) do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (40000 zł). Gdy nie ma potrzeby wymierzenia surowej kary i okoliczności nie budzą wątpliwości, urzędnicy stosują mandat karny, który nie może przekroczyć podwójnej minimalnej krajowej (4000 zł).
Sąd zwraca uwagę, czy niewpłacenie podatku na czas jest cykliczne i umyślne - dopiero wtedy podatnik jest pociągany do odpowiedzialności karnej.

10.11.2017 r.

powrót